Diszkoszhal - Symphysodon aequifasciata

Photograph